Seal
Szukaj na stronie

zamówienia online
Oferta dystrybucyjna - Płyty uszczelkarskie
zdjęcie nazwa opis pliki do pobranialupka
Płyta FA - 300 Płyta jest kompozytem włókien aramidowych i innych materiałów włóknistych oraz odpornych termicznie napełniaczy związanych kauczukiem NBR.
Klasyfikacja
FA-AZ1-O według DIN 28091-2
Zastosowanie:
Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku wody zimnej, wody gorącej, pary wodnej, alkoholi, roztworów soli, słabych kwasów i zasad, gazów obojętnych oraz produktów petrochemicznych; w zakresie:
Maksymalne ciśnienie 9MPa
Maksymalna temperatura (-)40 – (+)300st.C
Maks. temperatura pary wodnej 150st.C

Uwaga: w przypadku występowania jednocześnie ciśnień i temperatur zakłada się maksymalnie 4MPa i 200st.C
Certyfikaty WUG-GM 154/98 - na stosowanie w kopalniach
PZH - na kontakt z żywnością; z wodą pitną
UDT - uprawnienie nr M-14-01-/1-04
Standardowe grubości: 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 mm
(z tolerancją +/- 0,1 mm dla grubości do 0,8 mm
oraz +/- 10% dla pozostałych grubości)
Standardowe formaty: 1000 x 1500 i 1500 x 1500 mm (z tolerancją +/- 40 mm)
Uwaga: Dopuszcza się inne formaty i grubości w porozumieniu z odbiorcą
Właściwości według POLONIT WT – 97/TT-9 arkusz 02
L.p. Właściwość Metoda Jednostka Wartość
1 Gęstość DIN 28090/2 g/cm3 min 1,6
2 Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek ASTM F 152 MPa min 7
3 Ściśliwość ASTM F 36 J % 5-15
4 Powrót elastyczny ASTM F 36 J % min 45
5 Olej ASTM-3,1500C,5h przyrost masy % max 15
przyrost grubości % max 6
6 Paliwo ASTM-B,230C,5h przyrost masy % max 15
przyrost grubości ASTM F 146 % max 6
7 Płyn chłodniczy,110st.C,5h przyrost masy % max 15
przyrost grubości % max 5
8 Woda,100st.C,5h przyrost masy % max 15
przyrost grubości % max 5
9 Przepuszczalność gazu DIN 3535/4 ml/min max 1,0
lupka
Płyta FA - CARBO Płyta jest kompozytem włókien węglowych oraz odpornych termicznie włókien mineralnych i napełniaczy związanych kauczukiem NBR.
Klasyfikacja
FA-CM1-O według DIN 28091-2
Zastosowanie
Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących przede wszystkim w środowisku pary wodnej o wysokich parametrach, ale także wody, gazów, zasad i węglowodorów w zakresie:
Maksymalne ciśnienie 8 MPa
Maksymalna temperatura chwilowa 400st.C
Maks. temperatura pary wodnej 250st.C

Uwaga: w przypadku występowania jednocześnie ciśnień i temperatur zakłada się maksymalnie 4MPa i 250st.C.

Certyfikaty: PZH - na kontakt z żywnością; z wodą pitną
UDT - uprawnienie nr M-14-01-/1-04
Standardowe grubości: 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 mm
(z tolerancją +/- 0,1 mm dla grubości 0,8 mm
oraz +/- 10% dla pozostałych grubości)
Standardowe formaty: 1000 x 1500 i 1500 x 1500 mm (z tolerancją +/- 40 mm)
Uwaga: Dopuszcza się inne formaty i grubości w porozumieniu z odbiorcą

Właściwości według POLONIT WT – 97/TT-9 arkusz 04
L.p. Właściwość Metoda Jednostka Wartość
1 Gęstość DIN 28090/2 g/cm3 min 1,5
2 Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek ASTM F 152 MPa min 9
3 Ściśliwość ASTM F 36 J % 5-15
4 Powrót elastyczny ASTM F 36 J % min 45
5 Olej ASTM-3,1500C,5h przyrost masy % max 15
przyrost grubości % max 8
6 Woda,100st.C,5h przyrost masy % max 15
przyrost grubości ASTM F 146 % max 5
7 KOH 40%, 80st.C, 5h przyrost masy % max 15
przyrost grubości % max 5
8 Przepuszczalność gazu DIN 3535/4 ml/min max 2,5
9 Naprężenia resztkowe, 175st.C, 16h DIN 52913 MPa min 25
lupka
Płyta FA - O - 1000 Opis płyty
Płyta jest kompozytem włókien aramidowych oraz odpornych termicznie włókien mineralnych i napełniaczy związanych kauczukiem NBR.
Płyta jest zbrojona siatką stalową.
Klasyfikacja
FA-AM1-St według DIN 28091-2
Zastosowanie
Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku oleju, benzyny, nafty i innych produktów petrochemicznych oraz alkoholi, pary wodnej i wody w zakresie:
Maksymalne ciśnienie 12 MPa
Maksymalna temperatura (-)40 – (+)350st.C
Maks. temperatura pary wodnej 250st.C

Uwaga: w przypadku występowania jednocześnie ciśnień i temperatur zakłada się maksymalnie 6MPa i 250st.C.


Standardowe grubości: 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 mm
z tolerancją +/- 0,1 mm dla grubości 0,8 mm
oraz +/- 10% dla pozostałych grubości)

Standardowe formaty:
1000 x 1500 i 1500 x 1500 mm (z tolerancją +/- 40 mm)

Uwaga: Dopuszcza się inne formaty i grubości w porozumieniu z odbiorcąWłaściwości według POLONIT WT – 97/TT-9 arkusz 03

L.p. Właściwość Metoda Jednostka Wartość
1 Gęstość DIN 28090/2 g/cm3 min 1,7
2 Ściśliwość ASTM F 36 J % 5-15
3 Powrót elastyczny ASTM F 36 J % min 45
4 Olej ASTM-3,1500C,5h przyrost masy % max 15
przyrost grubości % max 6
5 Paliwo ASTM-B,230C,5h przyrost masy % max 15
przyrost grubości ASTM F 146 % max 6
6 Płyn chłodniczy,110st.C,5h przyrost masy % max 15
przyrost grubości % max 5
7 Naprężenia resztkowe, 175st.C, 16h DIN 52913 MPa. min 30
lupka
Płyta FA 0 Płyta jest kompozytem włókien aramidowych oraz odpornych termicznie włókien mineralnych i napełniaczy związanych kauczukiem NBR.

Zastosowanie:
Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku oleju, benzyny, nafty i innych produktów petrochemicznych oraz alkoholi, pary wodnej i wody, w tym wody morskiej, w zakresie:
Maksymalne ciśnienie 10 MPa
Maksymalna temperatura (-)40 – (+)350st.C
Maks. temperatura pary wodnej 200st.C
lupka
Płyta FA 150 Płyta jest kompozytem wykonanym z włókien celulozowych i aramidowych oraz odpornych termicznie napełniaczy związanych kauczukiem NBR
Zastosowanie:
Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku paliw, olejów, wody zimnej, wody gorącej, pary wodnej, roztworów soli obojętnych oraz gazów nie agresywnych w zakresie:
Maksymalne ciśnienie 4MPa
Maksymalna temperatura chwilowa 180st.C
Temperatura pracy ciągłej 140st.C
z parą wodną 120st.C
lupka
Płyta FA 202 Płyta jest kompozytem włókien aramidowych i innych materiałów włóknistych oraz odpornych termicznie napełniaczy związanych kauczukiem NBR.

Zastosowanie:
Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku wody zimnej, wody gorącej, pary wodnej, produktów petrochemicznych, słabych kwasów i zasad oraz gazów obojętnych w zakresie:
Maksymalne ciśnienie 4MPa
Maksymalna temperatura 200st.C
Maks. temperatura pary wodnej 150st.C
lupka
Płyta FA ACIDIC FA Acidit

Płyta jest kompozytem włókien oraz napełniaczy odpornych na działanie kwasów i podwyższonej temperatury, związanych specjalnym kwasoodpornym elastomerem.

Zastosowanie:
Płyta przeznaczona szczególnie do wycinania uszczelek pracujących w środowisku stężonych kwasów nieorganicznych i organicznych, ale także ługów i wielu różnego rodzaju czynników chemicznych, w zakresie:
Maksymalne ciśnienie 4MPa
Maksymalna temperatura chwilowa 200st.C
Maks. temperatura pracy ciągłej 150st.C
lupka
Płyta FA CARBO 1000 Płyta jest kompozytem włókien węglowych oraz odpornych termicznie włókien mineralnych i napełniaczy związanych kauczukiem NBR. Płyta jest zbrojona siatką stalową.

Zastosowanie:
Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku pary wodnej o wysokich parametrach, gazów, zasad i węglowodorów w zakresie:
Maksymalne ciśnienie 10 MPa
Maksymalna temperatura chwilowa 400st.C
Maks. temperatura pary wodnej 250st.C
lupka
Płyta FA ECO Płyta jest kompozytem wykonanym z włókien sztucznych i syntetycznych związanych kauczukiem NBR.

Zastosowanie:
Płytę cechuje wysoka zdolność dopasowania się do uszczelnianych powierzchni przy małych siłach docisku (stosować do kołnierzy, które wymagają niskich nacisków montażowych). Dzięki wysokiemu przyrostowi grubości, w szczególności przy pracy z zimną i gorącą wodą, następuje zjawisko samouszczelnienia.
Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku wody zimnej, wody gorącej, roztworów soli obojętnych oraz gazów nie agresywnych w zakresie:
Maksymalne ciśnienie 3MPa
Maksymalna temperatura chwilowa 150st.C
Temperatura pracy ciągłej 130st.C
lupka
Płyta grafitowa z wkładką metalową GWM Płyta jest wielowarstwowym kompozytem złożonym z warstw grafitu ekspandowanego, wzmocnionego wkładką z kwasoodpornej, perforowanej blachy stalowej o grubości 0,1 mm. Płyty GWM są handlowym odpowied-nikiem płyt występujących np. pod nazwami: Guarcograf GR, Grafo 550P, Graflex GR, Sigraflex Uniwersal i innych płyt grafitowo-metalowych.
Klasyfikacja
GR-1M-St według DIN 28091-4
Zastosowanie
Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku większości substancji chemicznych, za wyjątkiem silnie utleniających w zakresie:
Maksymalne ciśnienie 12 MPa
Maksymalna temperatura pracy ciągłej 550st.C


Szczególnie zalecane do uszczelniania przewodów parowych o wysokich parametrach, instalacji grzewczych z nośnikiem ciepła w postaci oleju, rurociągów transportujących substancje gorące do aparatury chemicznej, wzierników, pomp, armatury i innych połączeń szczelnych z ciśnieniem roboczym do 12 MPa i temperaturą do 550st.C.

Standardowe grubości: 1,5; 2,0; 3,0 mm (1,0 i 4,0 mm – na specjalne zamówienie)

Standardowy format: 1000 x 1000 mm

Właściwości
L.p. Właściwość Metoda Jednostka Wartość
1 Gęstość grafitu --- g/cm3 1,1 +/- 0,06
2 Ściśliwość ASTM F 36A % 30 – 40
3 Powrót elastyczny ASTM F 36A % 15 – 30
4 Zawartość węgla w graficie --- % min. 98
5 Zawartość siarki --- ppm max. 1200
6 Całkowita zawartość chlorków --- ppm max. 50
7 Naprężenie resztkowe, 300st.C, 16h DIN 52913 MPa min. 45
8 Przepuszczalność gazu DIN 3535/4 ml/min. max 0,8
9 Współczynniki do obliczeń projektowych
(dla grubości 2,0 mm i przecieku < 1mlN2/min)
naprężenie „y”
współczynnik „m” ASTM F 586
MPa 25,0 2,0
lupka
Płyta korkowo-gumowa Płyta jest kompozytem drobnoziarnistego granulatu korkowego związanego elastomerem NBR

Zastosowanie:
Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek spoczynkowych w złączach wymagających niskich nacisków montażowych, pracujących w środowisku oleju, benzyny i innych węglowodorów alifatycznych, niektórych rozpuszczalników, tłuszczów i substancji odmrażających w zakresie:
Maksymalne ciśnienie 3MPa
Maksymalna temperatura 100st.C


"Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
wg PN-EN ISO 9001
oraz PN-EN ISO 14001"
Przedsiębiorstwo WIKOM-Seal
ul. Woronicza 7A, 31-409 Kraków
NIP: PL6770002191
tel. +48 12 410 17 00
fax +48 12 411 11 65
biuro@seal.com.pl
copyrights WIKOM-SEAL 2007-2011